Hari pertama masuk di Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021.